Forfatter: Leder

DOT-ENNO på NORIDs registrarseminar

REGISTRARFORENINGEN BLIR PRESENTERT PÅ REGISTRARSEMINARET 30. OKTOBER 2012 NORID avholder registrarseminar på Clarion Hotel Oslo Airport 30. oktober. På programmet står en kort presentasjon av Dot-ENNO ved foreningens leder.

Jevnlige møter med NORID

Registrarforeningen og NORID har blitt enige om å ha jevne møter for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet. Det vil være to fysiske møter og to videomøter i året. Agenda og referat fra møtene vil bli publisert slik at DOT-ENNOs medlemmer kan

Elektronisk løsning for egenerklæringen i testversjon

NORID har publisert en oppdatering på prosessen med ny egenerklæring. From: unni.solas@uninett.no Date: 15:50:02 CEST 7. juni 2012 To: registrar@lists.norid.no Subject: [registrar] Elektronisk løsning for egenerklæringen – testversjon er nå tilgjengelig (English content below) Elektronisk løsning for egenerklæringen – testversjon

Dot-ENNOs forslag til «proxy»

DOT-ENNO har hatt møte med NORID for å diskutere problemstilling rundt «proxy» eller stedfortreder. Foreningen diskuterer med Norid en mulig løsning for registering av .no for selskaper som selv ikke kan søke. Dagens løsning for såkalte stedfortreder -registreringer (”proxy”) er etter foreningens

Frokostseminar om nye generiske toppnivåer

E24 og CloudNames arrangerer frokostseminar 7. mars 2012 om nye generisike toppnivåer  

NORID STRAMMER INN TILDELINGSREGLENE ?

Vi viser til ny registraravtale sendt Foreningen Dot-Enno til uttalelse 19.12.2011 med frist til å komme med bemerkninger til 06.01.2012.   Foreningen har fått en sak forelagt seg fra et medlem som kaster et nytt lys på den avtalens punkt

Kommentarer til ny Registraravtale

Dot-ENNO har fått belyst en mulig endring av våre rammevilkår som registrarer av .no, som synes å bli forsøkt innført ved ny registraravtale. Ny registraravtale blir sendt ut til signatur i løpet av kort tid slik vi har forstått det.

NORIDs referat fra møte med Dot-ENNO

Referatet fra NORID finner du her.

Top