Kommentarer til ny Registraravtale

Dot-ENNO har fått belyst en mulig endring av våre rammevilkår som registrarer av .no, som synes å bli forsøkt innført ved ny registraravtale. Ny registraravtale blir sendt ut til signatur i løpet av kort tid slik vi har forstått det. Registrarene får da 30 dager på å returnere et signert eksemplar.

 

Foreningen er på bakgrunn av en konkret sak – for et av våre medlemmer – bekymret for utviklingen og forståelsen av tildelingsreglene. Ta kontakt med Lynx Advokatfirma DA v/ foreningssekretær adv. Christian S. Svensen på css@lynxlaw.no eller styreleder Benny Samuelsen –  leder@dot-enno.no for spørsmål i denne forbindelse. Foreningen vil stille juridisk kompetanse til disposisjon for de av våre medlemmer som utsettes for påtrykk fra NORID og krav om sletting av domener / opphør av virksomhet.  Som forening har vi en opplagt interesse i å søke klarhet i en uholdbar situasjon knyttet til våre rammevilkår som Registrarer.  Foreningen har inngått en avtale med Lynx Advokatfirma DA om representasjon i denne saken.

 

Problemstillingen som ligger på bordet er prinsipiell og enkel. Flere medlemmer kan imidlertid ha mottatt henvendelser fra NORID, av lignende eller beslektet karakter. Dersom alle enkeltvis går i dialog/konflikt med NORID med sine spesielle problemstillinger, mister vi som gruppe fort oversikten og derved styrke i denne saken slik foreningen ser det. Alle som har lignende eller beslektede problemstillinger anmodes derfor om å samle disse hos det advokatfirmaet som foreningen har anbefalt. Vi mener dette er i medlemmenes klare interesse. Kun på denne måten kan vi samordne våre problemer, våre brev og pålegg fra NORID. Kun på den måten kan vi få gruppert de prinsipielle problemstillinger som skal avklares på en fornuftig måte. Kun på denne måten kan vi tale med en stemme og derved sikre at vi ikke ødelegger for hverandre. Skulle saken vise at man har motstridende interesser, får man håndtere det når det eventuelt dukker opp. Foreløpig kan ikke foreningen se annet enn at registrarene klart har samme interesse.