DOT-ENNO på NORIDs registrarseminar

REGISTRARFORENINGEN BLIR PRESENTERT PÅ REGISTRARSEMINARET 30. OKTOBER 2012

NORID avholder registrarseminar på Clarion Hotel Oslo Airport 30. oktober. På programmet står en kort presentasjon av Dot-ENNO ved foreningens leder.
482406&width=1000&height=1333&zwidth=1000&zheight=1333&x=500&y=667&resize_mode=crop