ISOC Norge: Medlemsmøte om personvern

626956&width=400&height=498&zwidth=400&zheight=498&x=201&y=249

Er personvern på internett mulig? Privatliv på et overvåket nett

Snowdens avsløringer har synliggjort hva myndigheter mener er nødvendig for å sikre borgerne. Hvordan bør balansen være mellom personvernet og myndighetenes mulighet for å oppdage og etterforske kriminell aktivitet? ISOC Norge har invitert til en dialog om samfunnet vårt, rettstaten, Internett og hvordan vi opplever at disse påvirker hverandre.

  • Dato: Torsdag 24. Oktober 2013

  • Tid: 19:00

  • Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo

  • Gisle Hannemyr (Universitetet i Oslo)

  • Jon Wessel-Aas (Internasjonale Jurist-kommisjonen Norge, Bing Hodneland advokatselskap)

  • Torgeir Waterhouse (IKT Norge/ISOC Norge)

  • Haakon Bratsberg (Opera Software/ISOC Norge)