Innmelding

Medlemsregistrering for Dot Enno

Alle medlemmer av registrarforeningen bekrefter at de har lest og aksepterer følgende dokumenter:

Årsavgiften er NOK 1,000.

Signert Medlemsavtale sendes pr. e-post til leder@dot-enno.no eller Dot-ENNO, c/o ISP Huset Nordic AS, Arupsgate 18, 3015 Drammen