Ny Registraravtale på trappene

NORID har varslet at det kommer en revisjon av Registraravtalen for .NO

NORID postet følgende melding til Registrarlisten 22. desember 2011:

Revisjonen av registraravtalen er klar og er også oversendt registrarforeningen for gjennomlesing. Avtalen går i trykken på nyåret, og vi håper å kunne sende den ut til alle registrarer innen 20. januar. Den nye avtalen skjerper aktsomhetskravet til registrarene, og gjør det dermed mulig å innføre elektronisk egenerklæring i form av en «click-wrap» avtale, samt sørge for at papirerklæring om sletting og bytte av abonnent fjernes helt.

Registrarer som leverer inn den nye avtalen til oss vil fortløpende få anledning til at slettemeldinger og abonnenbytter behandles automatisk,uten innsending av papirerklæringer. Mer informasjon om dette kommer i januar 2012.

Med hilsen

UNINETT Norid AS

Som nevt i meldingen har Dot-ENNO fått forslaget til gjennomlesning. Registrarforeningen har kommentert flere punkter, men kan dessverre ikke offentliggjøre dette siden forslaget fra NORID er merket «fortrolig».

Dot-ENNO vil arbeide for en mer åpen prosess både i revisjon av avtaleverket og generelt mellom registry og registrarer.