Om / About

Om/About

Registrarforeningen Dot-ENNO mener at registrarenes interesser bedre kan ivaretaes med en felles front mot de norske myndighetene, samt de selskapene og organisasjonene som i dag driver utvikling, prosjektering og politisk utreding på området for domenepolitikk og -teknikk i Norge i dag. Så langt har bransjen fremstått som fragmentert og det har vært vanskelig, både for bransjen som helhet, og de andre involverte parter, å ha kanaler for kommunikasjon og ytring både fra registrarene mot myndighetene og vise versa.

Registrarforeningen er representert i NORPOL. Norpol er et rådgivende organ som bidrar i utviklingen av regelverket for .no-domenet. Norpol har representanter fra privat sektor, myndigheter, internettbransjen, forbrukermyndigheter og andre relevante interessegrupper.

 

English

Dot-ENNO is an association for registrars with a Registry Registrar Agreement for .NO – the ccTLD for Norway.

Information in how to become a .NO registrar can be found at NORID. All accredited registrars for .NO can become a member of Dot-ENNO.