NORIDs referat fra møte med Dot-ENNO

Referatet fra NORID finner du her.
393728&width=1280&height=1000