Dot-ENNO møter NORID for å diskutere elektronisk løsning for egenerklæringen

Publisert 01.12.2011 14:33

NORID har i dag sendt ut en melding på Registrar lista hvor de oppsummerer at den foreslåtte tekniske løsningen er for komplisert. Dot-ENNO har signalisert dette tidligere til NORID og har bedt om et møte.

Representanter fra Dot-ENNO vil dra til NORID tirsdag 6. desember. Vi håper på et konstruktivt møte og tar gjerne i mot innspill fra NO Registrarer.

Kopi av meldingen fra NORID:

Elektronisk løsning for egenerklæringen

Aller først vil vi takke alle som har tatt seg tid til å kommentere utkastet til opplegg for elektronisk egenerklæring som vi sendte ut for noen uker siden. Mange har pekt på at modellen er mer kompleks enn de mener den trenger å være, og vi velger derfor å gå noen runder i håp om å komme fram til en løsning som er effektiv for begge parter.

Fremdrift

Registrarforeningen Dot Enno har bedt om et møte for å komme med sine innspill til den foreslåtte modellen. Dette er avtalt til 6. desember. Etter møtet tar vi en ny runde internt for å sammenfatte kommentarene vi har fått. Planen er å konkludere med hensyn til teknisk løsning før jul.

Samtidig som vi jobber med den tekniske løsningen, fortsetter vi arbeidet med revisjon av registraravtalen for å få på plass de endringene som trengs som en følge av at papirdokumentene blir faset ut. Så snart dette er på plass, kommer vi tilbake med en tentativ tidsplan for resten av prosessen. Vi håper å få den ut i løpet av uke 49 eller 50.

Utfasing av dokumentene for sletting og bytte av abonnent

Avvikling av erklæringer for sletting og bytte av abonnent avhenger bare av revisjonen av registraravtalen. Dette forsinkes med andre ord ikke, selv om arbeidet med den elektroniske egenerklæringen skulle trekke ut i tid.

Med hilsen
UNINETT Norid AS

Merket med: