Forfatter: Leder

Dot-enno flyttet til WP

Vi flytter nå siden inn på WordPress for en enklere administrasjon av sider. Dersom der er linker om ikke fungerer er det flott om dere legger igjen en kommentar /Styret

Referat fra styremøte 12. april er publisert

Referat fra styremøte 12. april 2012 finnes du under referat

Ny Registraravtale på trappene

NORID har varslet at det kommer en revisjon av Registraravtalen for .NO NORID postet følgende melding til Registrarlisten 22. desember 2011: Revisjonen av registraravtalen er klar og er også oversendt registrarforeningen for gjennomlesing. Avtalen går i trykken på nyåret, og vi

Dot-ENNO møter NORID for å diskutere elektronisk løsning for egenerklæringen

Publisert 01.12.2011 14:33 NORID har i dag sendt ut en melding på Registrar lista hvor de oppsummerer at den foreslåtte tekniske løsningen er for komplisert. Dot-ENNO har signalisert dette tidligere til NORID og har bedt om et møte. Representanter fra Dot-ENNO vil dra

Merket med:

ISOC Norge: Medlemsmøte om personvern

Er personvern på internett mulig? Privatliv på et overvåket nett Snowdens avsløringer har synliggjort hva myndigheter mener er nødvendig for å sikre borgerne. Hvordan bør balansen være mellom personvernet og myndighetenes mulighet for å oppdage og etterforske kriminell aktivitet? ISOC

Møte med NORID

Registrarforeningen skal ha møte med NORID 30. april 2013. Medlemmene oppfordres til å komme med temaer, innspill, spørsmål mv. som man ønsker at foreningen skal ta opp

Agenda møte Dot-ENNO og NORID 10. desember 2012

Agenda for videomøte med NORID 10. desember 2012 Gjennomgang av aksjonslista DNSSEC  – Fokus på videre framgang, og sammensetning av en arbeidsgruppe Egenerklæringsautomaten – Fungerer den ut mot kundene, eller kreves det mye oppfølging av registrarene Egenerklæringsarkiv – konvertering fra papir

Generalforsamling 5. desember 2012

nnkalling til generalforsamling 5. desember 2012 kl 14:00 Sted: LYNX Advokatfirma i H. Heyerdahlsgt. 1, 0160 Oslo Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkallelsen. Registrering av medlemmer. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen

Referat fra møte med NORID 28. august 2012

Registrarforeningen og NORID møttes i Trondheim 28. august 2012 20120828_NORID_DOT-ENNO

ISOC-NO starter på nytt

Gjennopptakelse av ISOC-NO Den norske avdelingen av Internet Society (ISOC) er i samsvar med ISOC bestemmelser midlertidig lagt ned grunnet mangel på aktivitet. Noen medlemmer ønsker å starte ISOC-NO på nytt og inviterer til et oppstartsmøte 28. november 2012 kl.

Top