Kategori: Uncategorized

Registrarforeningen og NORID har blitt enige om å ha jevne møter for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet. Det vil være to fysiske møter og to videomøter i året. Agenda og referat fra møtene vil bli publisert slik at DOT-ENNOs medlemmer kan …

Jevnlige møter med NORID Read More »

DOT-ENNO har hatt møte med NORID for å diskutere problemstilling rundt «proxy» eller stedfortreder. Foreningen diskuterer med Norid en mulig løsning for registering av .no for selskaper som selv ikke kan søke. Dagens løsning for såkalte stedfortreder -registreringer (”proxy”) er etter foreningens …

Dot-ENNOs forslag til «proxy» Read More »

E24 og CloudNames arrangerer frokostseminar 7. mars 2012 om nye generisike toppnivåer  

Vi viser til ny registraravtale sendt Foreningen Dot-Enno til uttalelse 19.12.2011 med frist til å komme med bemerkninger til 06.01.2012.   Foreningen har fått en sak forelagt seg fra et medlem som kaster et nytt lys på den avtalens punkt …

NORID STRAMMER INN TILDELINGSREGLENE ? Read More »

Dot-ENNO har fått belyst en mulig endring av våre rammevilkår som registrarer av .no, som synes å bli forsøkt innført ved ny registraravtale. Ny registraravtale blir sendt ut til signatur i løpet av kort tid slik vi har forstått det. …

Kommentarer til ny Registraravtale Read More »

Referatet fra NORID finner du her.