Generalforsamling 5. desember 2012

nnkalling til generalforsamling 5. desember 2012 kl 14:00

Sted: LYNX Advokatfirma i H. Heyerdahlsgt. 1, 0160 Oslo

Til behandling foreligger:

1. Godkjennelse av innkallelsen. Registrering av medlemmer.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

4. Styrets beretning. Rapport fra aktiviteter 11/12

5. Regnskap inneværende periode, budsjett neste år. Kontingent 2013.

6. Valg av 2 styremedlemmer. (* valg). Velges for en periode på 2 år.

  • Styret består i dag av 5 medlemmer:
  • Benny Samuelsen, Styreformann
  • Kristian Ørmen, styremedlem
  • Peter Larsen, styremedlem
  • Fabian Falch, styremedlem (*)
  • Christian Dahl, styremedlem (*)

7. Innsendte saker fra medlemmene