Referat fra møte med NORID 28. august 2012

Registrarforeningen og NORID møttes i Trondheim 28. august 2012

20120828_NORID_DOT-ENNO