Agenda møte Dot-ENNO og NORID 10. desember 2012

Agenda for videomøte med NORID 10. desember 2012

  1. Gjennomgang av aksjonslista
  2. DNSSEC  – Fokus på videre framgang, og sammensetning av en arbeidsgruppe
  3. Egenerklæringsautomaten – Fungerer den ut mot kundene, eller kreves det mye oppfølging av registrarene
  4. Egenerklæringsarkiv – konvertering fra papir til elektronisk

Innspill til sakene mottas gjerne fra Dot-ENNOs medlemmer. Innspill sendes til leder@dot-enno.no