Møte med NORID

Registrarforeningen skal ha møte med NORID 30. april 2013.

Medlemmene oppfordres til å komme med temaer, innspill, spørsmål mv. som man ønsker at foreningen skal ta opp