Registrarforeningen dot-enno

Registrarforeningen dot-enno er en interesseorganisasjon for registrarer av .no-domener. Vi er en samling selskaper som, sammen med Norid, mener at registrarenes interesser og ønsker bør ivaretaes i en interesseorganisasjon. Derfor engasjerte diverse ressurspersoner i bransjen seg, og dot-enno ble stiftet 16.11.2005. Siden har dot-enno bl.a. oppnådd å få én representant i Norpol samt i Internettgruppen og Abusegruppen til Post- og teletilsynet.

Alle som er registrerte registrarer hos Norid har rett til å bli medlem i registrarforeningen dot-enno. Alle medlemmer har rett til å stille personer til valg i foreningen samt tilgang med stemmerett til årsmøtet der agenda og politikken dot-enno vil føre vil bli satt.